Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gündoğdu Kentsel Dönüşüm Projesi
2.Etap 1/1000 Ölçekli Kentsel Tasarım Maketi

Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşecek olan  kentsel dönüşüm projesidir. 
Bu maket alanın mevcut durumunu ve 
öneri projeyi gösterir detaylı maketidir.