Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gündoğdu Kentsel Dönüşüm Projesi
1.Etap 1/1000 Ölçekli Kentsel Tasarım Maketi

Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşecek olan 
ilk etabı 90.000m2’lik alana projelenen 
34 adet konut ve konut+ticaret bloğundan, 
kültür ve sağlık tesislerinden oluşan kentsel dönüşüm projesidir. 
Bu maket alanın mevcut durumunu ve 
öneri projeyi gösterir kütlesel maketidir.