Açıkhan İnşaat Dedehan Konakları
1/50 Ölçekli Kat Planı Maketi

Projedeki konutlar 
2 kat + bodrum olmak üzere toplam 3 kattan oluşan
 müstakil ikiz villalardan oluşmaktadır. 
Burada her katın üç boyutlu tefrişlenmiş hali bulunmaktadır.