Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gündoğdu Kentsel Dönüşüm Projesi
2.Etap 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım MaketiGündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşecek olan kentsel dönüşüm projesidir. 
Bu maket öneri projeyi gösterir detaylı makettir.